نمونه سوالات استخدامی

ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل متعددی بر ایجاد تعهد سازمانی موثر هستند که در این میان عوامل شخصی شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشند که عبارتند از : سن ، جنسیت ، تحصیلات ، ازدواج ، سابقه خدمت و سمت در سازمان ، استنباط از شایستگی فرد ، توانایی ها ، حقوق و دستمزد ...

ادامه مطلب »
زناشویی