تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی (Marketing research ) باید مجموعه ای از اطلاعات از مشتریان باالفعل و باالقوه و همچنین خواسته های آنها باشد. این اطلاعات باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و نتیجه و خلاصه آن به صورت یک گزارش قابل فهم و ساده ارائه شود، تا بتوان درباره‌ی محصول یا خدمات قابل عرضه تصمیم گرفت.

زیرا هر شرکت باید رقبا ، مشتریان و بازار خود را برای کسب نتیجه بشناسد. تحقیقات بازاریابی برای موفقیت شرکت های مختلف فارغ از بزرگی و کوچکی شان یک ضرورت است .

در اثر این تحقیقات ریسک کار کاهش می‌یابد، از فرصت ها بیشتر استفاده می شود و نتایج حاصل از انجام کار بهتر خواهد بود.

از تحقیقات بازاریابی می شود برای نظارت بر شرایط بازار و ارزیابی آن، قضاوت درباره روندها و شرایط بازار و شناخت رقبا و همینطور در تثبیت موقعیت محصول در بازار و برنامه های تبلیغاتی موثر استفاده کرد.

کاربرد تحقیقات بازاریابی :

  • محصولات

مورد پسند مشتریان است یا خیر

نقاط قوت و ضعف محصول در بازار

مقایسه محصول در بازار

  • فروش

پیگیری های فروش

نظارت بر فروش محصول به صورت اختصاصی

پیش‌بینی فروش

  • مشتریان

تفکر مشتریان در مورد شما

نظر مشتریان در مورد رقبا

انتظارات مشتریان از شما

  • قیمت گذاری

قیمت محصولات مناسب است یا خیر؟

نحوه‌ی قیمت گذاری بر اساس تاریخچه و نیاز مشتریان

  • تبلیغات

تمرکز بر تبلیغات برای افراد مختلف در مکان های مختلف

رقابت با تبلیغات رقبا به صورتی که پول زیادی از دست ندهید

امکان ایجاد تبلیغاتی خلاقانه‌تر و فروش برنامه‌ریزی شده

  • بازارها

حجم بازار خودتان

شناخت رقبای عمده

تصمیم درباره روش‌های توزیع محصولات

  • توزیع

نیاز خرده‌فروشی ها و اینکه شما توانستید نیاز آنها را برطرف کنید.

موارد بالا در تحقیقات بازاریابی مشخص می شوند و کلیدی ترین سوالها در کسب وکار را پاسخ می دهند.

( منبع: مدیران ایران)

Scroll to Top