توهم دانایی

The illusion of knowledge ما معمولاً پیچیدگی‌ها را با توهم فهمیدن برای خودمان آسان می‌کنیم . ما اگر زمان بیشتری را صرف مطالعه و یادگیری در آن موضوع کنیم به زودی متوجه می‌شویم که اطلاعات‌مان از آن موضوع کم بوده و توهم دانشِ ما در آن موضوع کمرنگ‌تر می‌شود و شاید از بین برود .

غربالگری انتقادات

Criticism screening انتقاد در  صورتی که جنبه سازندگی داشته باشد خیلی هم برای پیشرفت و پیشبرد اهداف موثر است ولی استراتژی برخی در شنیدن انتقادات تحسین برانگیز است !!!

تیم مدیریتی سازمان

Organizational management team بر حسب شرایط جهانی و منطقه ای موفقیت مدیران در دنیای امروز به عوامل متعددی وابسته بوده و شرط موفقیت و رسیدن به اهداف بر اساس این عوامل تعیین می گردد .

آدمی ساخته افکار خویش است

آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است (موریس مترلینگ)

ترافیک دنیای مجازی

پیچیدگی های روزافزون زندگی ماشینی و نیز سرعت تولید دانش و اطلاعات و همچنین تنوع و گستردگی دنیای امروز موجب شده است تا ترافیک محصولات و خدمات دنیای مجازی بیش از پیش متراکم شده و بعضا سردرگمی هایی برای کاربران فراهم نماید .

صورت و سیرت گمشده

روزگار غریبی شده است و هر روز روایتی را شاهد هستیم که درون انسان را رنج می دهد که به قول شاعر به کجا چنین شتابان … آری روزهای غریبی است که انسان برای رسیدن به آرزوها و نفس درونی خود در برخی اوقات ، انسانیت را نیز قربانی نفس خویشتن می نماید تا بدانجا […]

خرد جمعی از نگاهی دیگر

خرد جمعی یا هوش جمعی برآیند نظرات گروهی از افراد به جای یک فرد متخصص است.  پژوهشگران بر این باور هستند که هوش جمعی از آنجا برمی آید که افراد گروه تا چه اندازه با یکدیگر همکاری می‌کنند. برای نمونه، گروه‌هایی که افراد آن را کسانی با “حساسیت اجتماعی” افزون تر تشکیل می دادند دارای خرد جمعی […]

یک دروغ شیرین و یک حقیقت تلخ

اغلب مردم در سراسر دنیا به دلایلی ناشناخته و بعضا شناخته شده تمایل به یک دروغ شیرین دارند تا اینکه یک حقیقت تلخ  !!  و این ماجرا در زندگی بشر ، داستان دنباله داری است که همچنان ادامه دارد !!! به راستی چرا اینچنین است ؟ آیا شما نیز اینگونه فکر می کنید و عمل […]