کاربرد روانشناسی در کار،سازمان و مدیریت

شناخت روانشناسی کار برای مدیران در سازمانها و ادارات از اهمیت خاصی برخوردار است.بدیهی است که هر اندازه مدیران بر مباحث روانشناسی کار تسلط داشته باشند آنان قادر خواهند بود که مدیریت موثرتری را در ارتباط با کارکنان به پیش ببرند.

تاریخ مالی جهان

در جهت درک پیچیدگی های نهادهای مالی و اصطلاحات علمی و فنی مدرن مربوط به علم مالیه نیال فرگوسن در کتاب «برآمدن پول» به یاری ما آمده است. او اولین قدم را یافتن منشا این پیچیدگی ها می داند زیرا کافی است خاستگاه‌های یک نهاد یا ابزار را درک کنید تا بتوانید با سهولت بیشتر […]

مدیر در نقش کُوچ

دانستن این موضوع که شیوه مدیریت مدیران، موفقیت و شکست یک سازمان را چگونه رقم خواهد زد و تا چه اندازه با سبک های جدید مدیریت آشنایی دارند و یا هنوز هم برای آن که کارکنان از مدیران حرف شنوی داشته باشند، دست به دامن سیاست منسوخ هویج و چماق می شوند.

الفبای شکوفایی نبوغ

ذهن پدیده ای اعجاب انگیز و اسرار آمیز است، و همه انسانها سرمایه ای به نام ذهن دارند و باید این مهارت را پیدا کنند که این سرمایه را به کار گیرند و از آن برای تعالی خود استفاده کنند چرا که انسانها تفاوت فیزیکی چندانی با یکدیگر ندارند و تنها تفاوت آنها در ورزیدگی […]

مدیریت استراتژیک فردآردیوید

کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ، ترجمه کاملی توسط دکتر محمد اعرابی و دکتر محمد تقی زاده مطلق  با عنوان اصلی Strategic managment  توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در ۶۸۷ صفحه است.

مرجعی برای علاقمندان رشته مدیریت

علاقمندان به رشته و مباحث مدیریت همواره یه دلیل تنوع و تعدد بسیار زیاد کتابها در این زمینه دچار سردرگمی شده و بعضا وقت گرانبهای خود را به جستجو برای یافتن کتابی به عنوان مرجع که بتواند دامنه اطلاعات آنها را گسترش داده و جهان شمولی نماید صرف کرده و در برخی از اوقات به […]

ساعت شاد از ۹ تا ۵

لارس کولیند در مدت ده سال در شرکت ملی اوکشن ( شرکت تولید کننده لوازم کمکی ناشنوایان ) شهرتی بین المللی کسب کرد و آن هم به خاطر ایجاد تغییراتی اساسی در فضای شرکت طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ انجام شد و شرکت را از نزدیکی سقوط تا رهبری جهانی مدیریت کرد .

روش تحقیق کمی و کیفی

امروزه علم را مترادف پژوهش میدانند و آن را رویکردی منظم برای حل مسایل و پاسخ به سوالات وآزمودن فرضیات تعریف نموده اند . اگر تحقیق را در سه بخش کلی یعنی محتوای پژوهش ، مدیریت پژوهش و روش شناسی پژوهش تقسیم کنیم لازم است تمامی متخصصین رشته های مختلف ضمن کسب مهارت های تخصصی […]