آرشیو مطالب

حکایت مدیریتی
حکایت‌های مدیریتی

تصمیم نسنجیده

مرشدی برای افزایش سطح علوم فرزند خود، وی را نزد حکیم فرزانه ای فرستاد تا مدتی شاگردی ایشان را نماید و به همین علت توصیه

ادامه مطلب »
حکایت‌های مدیریتی

قدرت مدیریت و رهبری

در بسیاری از سازمانها و شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی یکی از مهمترین دغدغه‌های تحول و پویایی و موفقیت ، سبک و روش‌های مدیریتی و یا

ادامه مطلب »