عمومی

روز جهانی دریای خزر

دریای خَزَر یا دریای مازَندَران یا دریای کاسپیَن ، پهنه‌ای آبی است که از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود . از این دریا گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچکترین دریای خودکفای کره زمین یاد شده و همچنین بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی بشمار می رود . …

حملات فیشینگ (Phishing)

حتما بسیاری از شما با مفهوم فیشینگ (Phishing) آشنایی دارید ولی واقعا فیشینگ چیست؟این عبارت ممکن است برای برخی کاربران اینترنت، عبارت جدیدی نباشد ولی نباید فراموش کنیم که میلیاردها کاربر اینترنت وجود دارد و از این میان، میلیون‌ها نفر در دام کلاهبرداری فیشینگ افتاده‌اند.

Scroll to Top