آرشیو مطالب

چهره های ماندگار

شاعره نامدار معاصر ایران

 شاعره نامدار معاصر ایران، پروین اعتصامی، از گویندگان قدر اول زبان فارسی است که با تواناترین گویندگان مرد ، برابری کرده و به گواهی اساتید

ادامه مطلب »