مرجعی غنی برای علاقمندان رشته مدیریت

علاقمندان به رشته و مباحث مدیریت همواره به دلیل تنوع و تعدد بسیار زیاد کتاب‌ها در این زمینه دچار سردرگمی شده و بعضا وقت گرانبهای خود را به جستجو برای یافتن کتابی به عنوان مرجع که بتواند دامنه اطلاعات آنها را گسترش داده و جهان شمولی نماید صرف کرده و در برخی از اوقات به […]

کاربرد روانشناسی در کار،سازمان و مدیریت

شناخت روانشناسی کار برای مدیران در سازمانها و ادارات از اهمیت خاصی برخوردار است.بدیهی است که هر اندازه مدیران بر مباحث روانشناسی کار تسلط داشته باشند آنان قادر خواهند بود که مدیریت موثرتری را در ارتباط با کارکنان به پیش ببرند.

مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان به ویژه کارمندیابی، آموزش کارکنان ، ارزیابی عملکرد، پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان بستگی دارد .