نمونه سوالات استخدامی
خانه >> مدیریت >> مدیریت رفتار سازمانی (برگه 5)

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت ابهام

ذهن انسان همواره در حال تنظیم و واردکردن اطلاعات و دانش‌ است به طوری که کسی مبهم بودن و نامشخص بودن شرایط را دوست ندارد، از طرفی ذهن همواره به دنبال پاسخ‌ها و توضیحات در مورد این شرایط مبهم و نامشخص می‌گردد.

ادامه مطلب »

پیش شرط تعهد سازمانی

دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی وجود دارد. این دیدگاه، تعهد را امری عاطفی یا نگرشی می داند. لاجرم «تعهد عاطفی» را می توان در این دیدگاه قرار داد. مطابق این نظریه افراد خودشان را با سازمان تعیین هویت می کنند و به حفظ عضویت سازمانی به منظور پی گیری ...

ادامه مطلب »

سندرم مدیریت ذره بینی

مدیریت ذره بینی (Micro management) نمونه ای از ضعف مدیریتی است که مبین کنترل بیش از اندازه و غیر ضروری کارکنان توسط مدیریت و توجه شدید مدیر به جزئیات کاری است. مدیران ریز بین به دلیل غرق شدن در مسائل جزئی، توانایی تحلیل کل سیستم و توجه به بهره وری ...

ادامه مطلب »

باور رفتار سازمانی

نیروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش آن ضروری است . در این میان رفتار سازمانی یا به عبارتی رفتارانسانی در سازمان تلاشهای نظام مند برای شناخت و درک رفتار انسان در سازمان است تا با کنترل رفتار ...

ادامه مطلب »

امانتداری در مدیریت

در اتاق جلسه مدیران اجرایی، یکی از ثروتمندترین مردان جهان جمله ای گفت که هرگز فراموش نمیکنم. او گفت: به نظر من امانتداری به تنهایی یک ارزش نیست؛ بلکه ارزشیست که ارزشهای دیگر را تضمین میکند. داشتن صداقت و امانتداری یکی از مهمترین کیفیتهای مدیریت در تجارت است و من ...

ادامه مطلب »

مراحل طراحی فرایند تغییر فرهنگ سازمانی

سازمانها برای بقا ، مجبور به تطابق با تغییرات محیط هستند و برای این کار نیاز به تطابق با محیط برای زنده ماندن دارند . تئوری تکاملی داروین که به تکامل همه گونه ها اشاره می نماید شامل سازمانهای تجاری نیز می شود. طبق گفته داروین، لازم نیست که قوی ...

ادامه مطلب »
زناشویی