نمونه سوالات استخدامی
خانه >> مدیریت >> مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

روش تدریس معکوس

از گذشته تاکنون معلمان به دنبال استفاده از روش‌هایی بودند تا مفاهیم مورد نظر خود را به بهترین شکل برای دانش‌آموزان و دانشجویان بیان نموده و درک عمیقی از موضوع و یادگیری پایدارتری در آنها ایجاد نمایند. به دنبال این هدف روش‌های مختلفی در امر تدریس و آموزش ایجاد شد؛ ...

ادامه مطلب »

تفاوت برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

حوزه آموزش و پرورش و نیز آموزش عالی در کلید واژه هایی نظیر برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی همواره از تعاریف متعدد و مزرهای معینی تبعیت نموده و در این راستا بعضا این دو حوزه را در همسو و هم جهت و از یک قالب می پندارند .

ادامه مطلب »

یادگیری خود تنظیمی

یادگیری خود تنظیمی ، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی وجود دارد و یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصر است. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که افراد چگونه از نظر باورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را ...

ادامه مطلب »

عوامل مؤثر در یادگیری

عده ای یادگیری را مهارتهای خاصی می دانند و عده ای دیگر آن را انتقال مفاهیم علمی از فردی به فرد دیگر تصور می کنند . در این تعاریف مربی یا معلم نقش اساسی دارد و شاگرد یا دانش پذیر ، چندان فعالیتی از خود نشان نمی دهد که امر ...

ادامه مطلب »

توسعه پایدار و آموزش و پرورش

توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفیتهای جدید و ارتقاء کمی‌و کیفی قابلیت‌ها و توانایی‌های انسانی، آموزشی، اقتصادی و … دانسته‌اند که نیل به چنین مرتبه‌ای، بیش و پیش از همه،‌مستلزم تحول فرهنگی و ارزشی جوامع می‌باشد.

ادامه مطلب »

اهمیت آموزش و پرورش ابتدایی

بدون شک در نظام آموزش و پرورش رسمی هر کشوری مقطع ابتدایی هم به لحاظ کمی یعنی تعداد معلمان و دانش آموزان و هم از لحاظ کیفی یعنی تاثیری که این دوره در موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سراسر زندگی و دوران تحصیل دارد از اساسی ترین و مهمترین مقاطع ...

ادامه مطلب »

عوامل سیاستگذاری نظام آموزشی

ابتدا میبایست برای اینکه با عوامل موثر بر سیاست گذاری نظام آموزشی آشنا شویم واژه را تعریف کنیم که مقصود از نظام یعنی مجموعه‌ای از اجزای بهم پیوسته که در حال تعامل باهم بوده و برای رسیدن به هدف مشترک باهم تلاش می‌کنند . حال اگر یکی از این اجزاء ...

ادامه مطلب »
زناشویی