نمونه سوالات استخدامی
خانه >> مدیریت >> مدیریت و سازمان (برگه 5)

مدیریت و سازمان

تقابل دموکراسی و بوروکراسی

بازدیدها: ۱۸۵۴موضوع بوروکراسی و دموکراسی با درک معانی آنها شروع می شود چرا که ، مطابق نظر والدو ، دموکراسی  ، تلاش در جهت برابری و آزادی است یعنی اینکه دولت نماینده و پاسخگو بشمار  می آید و در مقابل بروکراسی که با با تجزیه و تحلیل های ماکس وبر آغاز شد ...

ادامه مطلب »

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

بازدیدها: ۹اهمیت تصمیم گیری در اداره سازمان ها بر کسی پوشیده نیست، به طوری که سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری نامیده اند. امروزه تصمیمات مدیریتی صرفا نمی توانند بر نبوغ، شهود و قضاوت شخصی افراد متکی باشند، بلکه باید بر پایه بررسی های علمی، آمار ...

ادامه مطلب »

کلید واژه های مبانی مدیریت و سازمان

بازدیدها: ۱۷مفاهیم اولیه در شناخت علوم متفاوت در محیط پیرامون ما از تاثیر بالایی برخوردار هستند چرا که نقش آنها در درک موضوعات بعدی می تواند نقش بسزایی در سرعت بخشی به فراگیری ها و توسعه دانش و اطلاعات داشته باشد .

ادامه مطلب »

مزایای داشبورد مدیریت

بازدیدها: ۱۰۷مهمترین بیماری هر سازمان ، کمبود و یا فقدان اطلاعات دقیق و به موقع می باشد و در این مواقع مدیران برای تصمیم گیری تحت فشار قرار گرفته و معمولا بر اساس یک تصمیم گیری حدسی مجبور به پذیرش ریسک در تصمیمات می شوند.

ادامه مطلب »

اصل بی کفایتی در سازمان

بازدیدها: ۱۵۸در مدیریت اصل لارنس پیتر،به اصل بی کفایتی در سازمان مشهور است که اشاره می کند که کارکنان به دلیل نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر می روند و این روند تا آنجا ادامه می یابد که کارمند به حد بی کفایتی در یک شغل می ...

ادامه مطلب »

سیرتکاملی نظریه های سازمان ومدیریت

بازدیدها: ۱۴اجتماع انسانی از نخستین روزی که پدید آمد بطور کامل با خواص روحی و فیزیکی همراه انسان روبه کمال بوده است . اولین اجتماعی که در بین بشر بوجود آمد اجتماع خانوادگی بوده که بر اثر ازداواج پیدا شده است. رفته رفته این اجتماعات گسترده تر شد تا جایی ...

ادامه مطلب »
زناشویی