آرشیو مطالب

مدیریت و سازمان

فرهنگ صداقت مدیریت

دهخدا در لغت نامه خود صداقت و راستگویی را سخن راست، قول حق، فعل و عمل حق می داند و دروغگویی را سخن ناراست ، قول

ادامه مطلب »
ساختارغیرمتمرکز
مدیریت و سازمان

ساختارغیرمتمرکز سازمانی

ضرورت توجه به تغییرات جهانی در دسته بندی سازمان‌ها از حیث ساختاری بیش از پیش اهمیت دارد و امروزه سازمان‌ها را می‌توان بر اساس این

ادامه مطلب »
مدیریت و سازمان

روش مسیر بحرانی

روش مسیر بحرانی (Critical Path Method) در سال 1950 مورد استفاده قرار گرفت و الگوریتمی برای ایجاد و کنترل زمان‌بندی مجموعه‌ای از فعالیت‌های پروژه‌ بشمار

ادامه مطلب »