روانشناسی

هوش عاطفی

هوش عاطفی

هوش یکی از مهمترین سازه های فرضی است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بینه در اویل قرن بیستم همواره برای تبیین موفقیت شغلی و کارآیی به کار رفته است. هوش عاطفی زمانی مورد توجه قرار گرفت که دنیل گولمن در سال ۱۹۹۵ کتاب خود را با عنوان ” چرا هوش عاطفی Emotional Intelligence می تواند مهمتر از IQ باشد؟ ” به چاپ رساند. …

هفت عادت شغلی خطرناک

شغل فرد، چه بد چه خوب، نقشی اساسی در سلامت روانی و جسمی او ایفا می‌کند و منافع یا ضررهای متعددی که شغل وی می‌تواند برای سلامت فرد داشته باشد را در این نوشته که برگرفته از بررسی‌های گوناگون در سراسر جهان را نشان داده‌اند ملاحظه خواهید کرد . …

روانشناسی سازمانی

روانشناسی سازمانی ( Organizational Psychology ) ، علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی است که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تأثیر قرار می‌دهند .به عبارت دیگر می توان گفت که روانشناسان سازمانی رفتار افراد را در موقعیت های کاری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. …

قانون دانه

وقتی یک درخت سیب را در فصل میوه نگاه می کنیم تعداد زیادی میوه می بینیم که در داخل هر کدام از آنها تعدادی دانه وجود دارد و اگر دقت کنیم به عدد شگفت انگیزی می رسیم . چرا در داخل هر سیب فقط یک دانه نیست؟ طبیعت برای ما درس بزرگی دارد با اینکه در هر سیب بیش از یک دانه وجود دارد اما همه آنها فرصت رشد کردن و به درخت تبدیل شدن را ندارند. …

افراد ناهموار

افراد ناهموار

برخی افراد “دشوار” هستند و آدم با آنها راحت نیست و عزا می‌گیری که بعضی وقتها می‌خواهی یا مجبور هستی با آنها سر و کار داشته باشی و  هر لحظه احتمال می‌دهی که حرف درشتی بشنوی و یا سخن نامربوطی یا نق‌زدن‌های مکرر یا از زمین و زمان شکایت کردن یا فرافکنی هر مشکلی را از آنها ببینی و این در حالی است که “با کریمان کارها دشوار نیست”.

Scroll to Top