ماماقان تحفه سی

انسانها پس از خود یادگاری بر روی زمین برجای می گذارند که سالها نام و یادشان را در اذهان زنده نگه می دارد و در این میان کتاب و اثر نوشتاری ثروتی ماندگار برای آنها می باشد . کتاب حاضر اشعاری حماسی ، ادبی ، ملی و …. است که ...

ادامه مطلب »

ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل متعددی بر ایجاد تعهد سازمانی موثر هستند که در این میان عوامل شخصی شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشند که عبارتند از : سن ، جنسیت ، تحصیلات ، ازدواج ، سابقه خدمت و سمت در سازمان ، استنباط از شایستگی فرد ، توانایی ها ، حقوق و دستمزد ...

ادامه مطلب »