آرشیو روزانه: ۱۴۰۱-۰۳-۰۴

مدیریت حقوق و دستمزد

منظور از دستمزد، پرداختی است که مبنای محاسبه آن ساعت است و منظور از حقوق پرداخت‌هایی است که ماهانه صورت می‌پذیرد. دستمزد، متداول ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق، متداول ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.

ادامه مطلب »