خانه >> مدیریت >> مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی

سازمان‌ها و مراکز فرهنگی

ساختار فرهنگی به کلیه تشکیلات رسمی، دولتی، عمومی و بخش خصوصی که به طور رسمی و به استناد قانون، اهداف و وظایف یا اساسنامه خود به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، نظارت، تنظیم، اداره و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی جامعه می‌پردازند و ممکن است در تولید، توزیع محصولات و خدمات فرهنگی ...

ادامه مطلب »

عوامل مؤثر بر فرهنگ

فرهنگ فارسی معین واژه «فرهنگ» را مرکب از دو واژه «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است و به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

ادامه مطلب »