خانه >> کتاب و مقاله >> دانلود مقاله و خلاصه کتاب (برگه 5)

دانلود مقاله و خلاصه کتاب

تبلیغات سیاسی

 اتخاذ تدبیر و تدوین طرح‌ها و اعمال شیوه‌هائى که القاء ایدئولوژى خاص یا تحکیم بنیان‌هاى حاکمیت یا تلاش براى تغییر نظام موجود یا پیروزى در انتخابات و امثالهم منظور و اهداف آنها را تشکیل دهند و در صورتى‌که طرف خطاب و عمل آنها افکار عمومى باشد، تبلیغات سیاسى نامیده مى‌شود.

ادامه مطلب »

بابای دارا ، بابای ندار

ثروتمندان به فرزندان خود در زمینه کارکرد پول چه چیزی می آموزند، که نادارها و اعضای طبقه میانی جامعه از آن غافلند! خلاصه کتاب ارزشمند ، بابای دارا، بابای ندار نوشته  رابرت کیوساکی، شارون لچنر و ترجمه  دکتر عبدالرضا رضایی نژاد 

ادامه مطلب »

ارزیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی

در دنیای امروز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت کشوها دارند و این مهم در کشورهای توسعه یافته بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است . استفاده از تکنولوژی پیشرفته در انتقال دانش ، تعریف و تبیین شیوه های مدرن و کارآمد برای ...

ادامه مطلب »