خانه >> کتاب و مقاله >> دانلود مقاله و خلاصه کتاب (برگه 4)

دانلود مقاله و خلاصه کتاب

روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی

آشنایی با روش تحقیق با رویکرد پایان نویسی یکی از الزامات اساسی برای دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهی می باشد . هر چند در این زمینه کتابهای بسیاری تالیف و منتشر شده است اما یکی از کتاب های مفید در این زمینه توسط آقای دکتر علامرضا خاکی است که برای سهولت ...

ادامه مطلب »

کلید واژه های مبانی مدیریت و سازمان

مفاهیم اولیه در شناخت علوم متفاوت در محیط پیرامون ما از تاثیر بالایی برخوردار هستند چرا که نقش آنها در درک موضوعات بعدی می تواند نقش بسزایی در سرعت بخشی به فراگیری ها و توسعه دانش و اطلاعات داشته باشد .

ادامه مطلب »

تاثیر حرکات دست در گفتگو

آیا می‌دانید که چگونه با حرکات دست حرف بزنید؟ در تحقیقی، هولر (Holler) و بیتی (Beatie ) دریافتند که اشارات و حرکات بدن ارزش پیام ما را تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد! بهترین و کاریزماتیک‌ترین سخنرانان و افراد تأثیرگذار از اهمیت استفاده از حرکات دست آگاه هستند و رهبران از ...

ادامه مطلب »

اهمیت برند در صنعت گردشگری

اهمیت و نقش صنعت گردشگری چه از نظر سرمایه‌گذاران و چه از نظر گردشگران، بیش از صنایع دیگر مورد توجه قرار گرفته است و این توجه حتی بین دولتمردان نیز مشهود بوده ؛ به طوری که بسیاری از سیاستمداران در سراسر جهان به ویژه در کشورهای گردشگر پذیر برای رسیدن ...

ادامه مطلب »

فرار مغزها و مهاجرت ژنهای هوشمند

نخبه کیست ؟ نخبه فردی باهوش، مستعد، خلاق، کارآفرین و دارای نبوغ فکری است که با فعالیت ذهنی خود و ایجاد نوآوری به رشد و توسعه کشور سرعت می بخشد.نخبگان می توانند امور را بهتر انجام داده و قدم های موثری در رفع مشکلات محیط جامعه و کشور خود بردارند.

ادامه مطلب »