تجاری سازی

امروزه شرکت های مختلف و حتی افراد عادی، پس از انجام فعالیت های تحقیق و توسعه به اختراع ها و نوآوری هایی دست می یابند که از نظر مفهومی دارای کارکردهای مختلف و متنوعی است و می تواند بخش قابل توجهی از نیاز مشتریان را پوشش داده و حتی باعث بهبود کیفیت محصول و یا خدمات بشود.

اما این ایده ها ، اختراع و نوآوری ها به خودی خود هیچ گاه نمی توانند مثمر ثمر واقع شوند و باید یک روندی را طی کنند تا به دست مصرف کنندگان در بازار برسند. پس تجاری سازی را می توان به سلسه فعالیت هایی اتلاق کرد که برای بهره برداری از ایده ها، اختراع و نوآوری ها در قالب محصولات و با خدمات قابل ارائه، جهت فروش در بازار صورت گیرد.

تجاری سازی فن آوری را خلق محصول، خدمت یا فرایندی جدید دانسته اند که بازاریابی جهت رفع تقاضای موجود یا ایجاد تقاضایی جدید برای نتایج حاصل تولید محصولات و خدمات فن آورانه را هدف قرار می دهد .

فرایند تجاری سازی   Commercialization    رابطه نزدیکی با انتقال فن آوری داشته و در واقع همان فرآیند انتقال فن آوری از مراکز تحقیقاتی به محیط صنعت و تولید است . تجاری سازی از طرح و پرورش ایده آغاز شده، با توسعه و تولید کالا و خدمت فن آورانه مبتنی بر توسعه آن ایده شکل می گیرد و نهایتا با فروش آن کالا و خدمت به مصرف کننده نهایی کامل می شود .

تجاری سازی فن آوری را همچنین انتقال فن آوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور بکارگیری آن در یک فرایند انجام کار مشخص نیز دانسته اند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  جریمه فقط برای ته سیگار!!

در این تعریف چهار مولفه مهم از یکدیگر قابل تمایز هستند .

  • نخست، این که تجاری سازی یک فرایند است که طی آن یک ورودی معین مراحل مختلفی را برای رسیدن به یک خروجی طی می کند و در این مسیر در هر مرحله ارزش افزود های برای آ ن ایجاد می شو د.
  • دوم آن که در این فرایند تمام ظرفیت های ممکن اعم از انسانی، نهادی و قانونی در موضوع تجاری سازی درگیر خواهند شد.
  • سوم آن که تجاری سازی فن آوری بخشی از نوآوری فن آورانه است . و چنانچه فرآیند نوآوری ازپرداخت به ایده تا ورود به بازار در نظر گر فته شود، بدون تجاری سازی، لاجرم نوآوری و فنآوری نیز وجود نخواهد داشت .
  • چهارم آن که هدف از اجرای این فرایند سودرسانی به سرمایه گذاران حوزه نوآوری فناورانه است .

تجاری سازی ممکن است برای یک محصول و یا خدمت ارائه شده ای انجام شود که پیش از آن انجام نشده است. و یا ممکن است برای محصول و یا خدمتی ارائه شود که پیش از آن در منطقه ای دیگر ارائه شده است و برای اولین بار در محدوده جغرافیایی مورد نظر ارائه خواهد شد.

همچنین برخی از اختراعات و نوآوری ها که قبلا در یک محصول و یا خدمت دیگر استفاده شده است، می تواند در یک محصول و یا خدمت متفاوت ارائه شود و در آن نیز بهبود حاصل نموده و یا به ارائه صورتی متفاوتتر از آن محصول و یا خدمت منجر شود.

بی شک جهت آنکه در تجاری سازی روند رو به رشد و موفقی طی شود، می بایست با فعالیت های تحقیق و توسعه و به کارگیری شیوه های افزایش سطح فناوری سطح فناوری را بالا رفته و قابلیت رقابت ایجاد شود.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  رتبه جهانی دانشگاه‌های ایران در ۲۹ رشته تحصیلی بر اساس نتایج نظام رتبه‌بندی QS در سال ۲۰۱۲

اهمیت تجاری سازی تحقیقات به حدی است که در حال حاضر بسیاری از موسسات تحقیقاتی با بهره گیری ازخدمات مشاوره ای و انجام پروژه های تحقیقاتی بصورت همکاری مشترک به تجاری سازی تکنولوژی اشان رسمیت داده اند و شاهدیم که کمیت اینگونه مراکز خدمات مشاوره ای در کشورهای پیشرفته صنعتی روزبه روز درحال افزایش است و میتوان از طریق اینترنت و یا دیگر ابزار تکنولوژی اطلاعات موارد معتبری از اینگونه شرکتهای خدماتی را یافت. بطوریکه از دهه ۱۹۸۰ تا کنون در کشور آمریکا تعداد دفاتر انتقال تکنولوژی از ۲۵ دفتر به ۲۰۰ دفتر افزایش یافته است .

یقینا یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت توسعه تکنولوژی در کشورهای پیشرفته صنعتی توجه به فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیق داخلی آن کشورها بوده است و میتوان نتیجه گرفت که توجه به این معنا برای کارگزاران ملی ، مدیران تحقیق و توسعه ، مدیران پروژه و بطورکلی مدیران تکنولوژی در کشور عزیز ما که تحقیقات صنعتی در آن هنوز نوپاست و چشم اندازهای آتی آن امید آینده ای روشن و تابناک را می دهد ، امری ضروری است .