آرشیو مطالب

حکایت مدیریتی
حکایت‌های مدیریتی

منزلت پیروی

بزرگی با حال بدی در بستر بیماری، خود را در آستانه مرگ دید. بنابراین از فرزندان و مریدان خود خواست که از کوچک و بزرگ

ادامه مطلب »