آرشیو مطالب

عمومی

Money Laundery

پولشویی معادل فارسی “Money Laundery” است و عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به

ادامه مطلب »