آرشیو روزانه: ۱۳۹۹-۰۵-۲۷

زرافه نمونه بارز نظام اداری

در مقدمه قانون اساسی آمده است : بدین جهت بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است ، به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی و سرعت بیشتر در اجرای تعهدات اداری پدید آید . اکنون پرسش این است که آیا آنچه امروز داریم، همان نظام اجرایی ...

ادامه مطلب »
bigtheme