آرشیو روزانه: ۱۳۹۹-۰۵-۱۱

پیامدهای کارآفرینی

“رینالدز” می گوید: امروزه در آمریکا پیامدهای کارآفرینی بصورت بخش های مهم، فراگیر و روشمندی از زندگی اقتصادی و شخصی هر آمریکایی شده است. او می گوید در امریکا برپایی بنگاههای اقتصادی و سازمان های نو، پیامدهای زیر را به دنبال داشته است :

ادامه مطلب »
bigtheme