آرشیو روزانه: ۱۳۹۷-۰۲-۱۶

رفتار سیاسی در سازمان

رفتار و سیاست دو موضوع مهم و اساسی در علوم اداری و مدیریت محسوب می شود و سیاسی برخورد کردن نیز شامل اقدامات نفوذی ارادی است که از منافع شخصی افراد یا گروها حمایت کرده و یا آنها را افزایش می‌دهند و تاکید بر منافع شخصی ، تعیین کننده این نوع ...

ادامه مطلب »
bigtheme