آرشیو روزانه: ۱۳۹۷-۰۲-۱۱

انتقادات سازمانی

انسان به عنوان یک عنصر مهم در علوم اجتماعی همواره در معرض تشویق و تنییه  قرار دارد وتوسط دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد . انتقاد هوشمندانه از دیگران  اثرات مفیدی خواهد داشت ، ولی انتقادی که غیر از این باشد می تواند  واکنش های منفی را برای ما به ...

ادامه مطلب »
bigtheme