یک دروغ شیرین و یک حقیقت تلخ

اغلب مردم در سراسر دنیا به دلایلی ناشناخته و بعضا شناخته شده تمایل به یک دروغ شیرین دارند تا اینکه یک حقیقت تلخ  !!  و این ماجرا در زندگی بشر ، داستان دنباله داری است که همچنان ادامه دارد !!! به راستی چرا اینچنین است ؟ آیا شما نیز اینگونه فکر می کنید و عمل می نمایید ؟

 

 

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  غربالگری انتقادات