خانه >> مدیریت >> مدیریت رفتار سازمانی >> پیش شرط تعهد سازمانی

پیش شرط تعهد سازمانی

تعهدانسانیدو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی وجود دارد. این دیدگاه، تعهد را امری عاطفی یا نگرشی می داند. لاجرم «تعهد عاطفی» را می توان در این دیدگاه قرار داد. مطابق این نظریه افراد خودشان را با سازمان تعیین هویت می کنند و به حفظ عضویت سازمانی به منظور پی گیری اهداف خود، متعهد می شوند.این شیوه نوعاً با مقیاس طراحی شده به وسیله پورتر و همکاران(۱۹۷۴) عملیاتی گردید.
در دیدگاه دوم، اعتقاد بر این است که تعهد امری رفتاری است. از این دیدگاه افراد در شرایط خاص تعهد قوی به سازمان خواهند داشت و لذا «تعهد مستمر» و «تعهد تکلیفی» را می توان در این دیدگاه قرار داد. مطابق این نظریه، افراد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده اند در سازمان باقی می مانند و متعهد هستند. تعهد رفتاری معمولاً با مقیاس طراحی شده به وسیله ریترز و تریک(۱۹۶۹) و اصلاح شده به وسیله هربینک(۱۹۷۲) عملیاتی شده است.
این دو دیدگاه و یا به عبارت دیگر، ابعاد و اجزاء تعهد سازمانی در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرند؛ بلکه مکمل یکدیگر هستند. لذا شناخت صحیح فرایند تعهد سازمانی مستلزم بررسی همزمان تعهد نگرشی و تعهد رفتاری است. باید در نظر داشت که کارکنان به خاطر تضمینی که در گذشته جهت پیوستن به سازمان اتخاذ کرده اند، خود را با آن سازمان مقید می دانند. اما احساس چنین محدودیت و قیدوبندی وجود سطوح بالای تعهد نگرشی را در فرد نسبت به سازمان تضمین نمی کند، به همین نحو کارمندی که احساس می کند که از نظر نگرش خیلی به سازمان متعهد است و به رسالت و مأموریت های سازمان اعتقاد دارد اما ممکن است نسبت به باقی ماندن در آن سازمان خود را مقید نداند.

مودی و همکاران (۱۹۸۲)، پیش شرط های تعهد سازمانی(تعهد عاطفی) را در چهار گروه دسته بندی کرده اند :

پیش شرط های تعهد سازمانی(تعهد عاطفی)

ویژگی های شخصی : شامل سن، سابقه خدمت، سطح آموزش، جنسیت، نژاد و عوامل شخصی دیگر. سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقیم دارند. سطح آموزش با تعهد سازمانی رابطه معکوس دارد.
ویژگی های مرتبط با نقش : تحقیقات نشان می دهد که شغل تقویت شده(غنی) چالش شغلی را افزایش داده و منجر به افزایش تعهد می شود. هم چنین یافته ها نشان می دهد که تعهد با تضاد نقش ابهام نقش ارتباط دارد.
ویژگی های ساختاری : مطالعات در مورد اندازه سازمان، حیطه نظارت، تمرکز و پیوستگی شغلی نشان می دهد رابطه معناداری بین هیچیک از این متغیرها با تعهد سازمانی وجود ندارد(استرنز، ۱۹۸۷).
در مطالعه ای دیگر(استیرز و همکاران، ۱۹۸۰) نتیجه گیری شد که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد غیر مرتبط بودند ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد مرتبط می باشند. یعنی کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی شغلی بیشتر و رسمیت بیشتر را تجربه کرده بودند، تعهد بیشتری داشتند. هم چنین تأثیر مالکیت کارکنان و مشارکت آن ها در تصمیم گیری بر تعهد مثبت ارزیابی شد.
تجربیات کاری : تجربیات کاری که در طی زندگی کاری فرد در سازمان رخ می دهد، به عنوان یکی از نیروهای عمده در فرایند اجتماعی شدن یا اثرپذیری کارکنان محسوب شده و بر میزان وابستگی روانی کارکنان به سازمان تأثیر می گذارد. احساس اهمیت فرد برای سازمان بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت دارد هم چنین احساس کارکنان در مورد نگرش های مثبت همکاران بر تعهد فرد مؤثر می باشد(سلطان حسینی، ۱۳۸۲).

print

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

نگرش های منفی کارکنان

باورها و نگرش های منفی کارکنان باید اصلاح شود؛ چرا که آنها می‌توانند به یک ...