نمونه سوالات استخدامی
خانه >> مدیریت >> مدیریت تحول >> هوش تجاری در سازمان

هوش تجاری در سازمان

بازدیدها: ۷۴

دارا بودن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب رجوع و . . . ) رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندهای سازمانی (مالی، فروش، تولید، منابع انسانی و . . . ) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد هوش تجاری (Business  Intelligence ) است . هوش تجاری شما را برای تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت ها توانمند می سازد .

فرض کنید هر کس در یک شرکت تنها می تواند کارش را به بهترین نحو انجام دهد . اگر تصمیم گیری ها در سازمانها بر مبنای اطلا عات واقعی باشد تا بر مبنای بهترین حدسیات و یا اینکه چگونه در گذشته آن کار را انجام می داده اند، کارها به درستی پیش نخواهد رفت . در این باره نیاز به مستندات است و مستندات از همه عوامل یک سازمان، مجموع این مستندات و آمارها است که مانع از سعی و خطا می گردد .

هوش تجاری به همه شرکت ها کمک می کند تا از طریق گزارش گیری و تحلیل داده ها، عملکرد اثربخش و مطمئن بدون دردسر اضافی و هزینه های اجرائی زیاد و سعی و خطا به دست آورند . متاسفانه هنگامی که این سیستم ها، تراکنش ها و تعاملات داده ها را خوب اجرا می کنند، در برابر گزارش گیری تحلیل و دسترسی به داده ها ، کم می آورند و به همین دلیل بهبود و قابلیت های تحلیل و گزارش گیری شرکت ها جز اولویت های مدیران ارشد مالی(Chief Financial Officer (CFO در سال ۲۰۰۵ قرار گرفت .

  • BI وعده بزرگ و عجیبی را به رهبران شرکت ها می دهد:

دسترسی فوری به همه اطلاعات، که در فرمت قابل استفاده به آن نیاز دارید نه تنها افراد و کارمندان سازمانIT بلکه همه مدیران و تصمیم گیران، می توانند از آن استفاده کنند و بسیاری از افراد فکر می کنند که این وعده عملی نخواهد شد ، آیا واقعا اینطور است؟

  • چرا هوش تجاری

امروزه با اطمینان کامل می توان ادعا کرد که استفاده از راه حلBI می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمانها متمایز نماید . این راه حل این امکان را به سازمانها می دهد تا با بکارگیری اطلا عات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نمایند . این راه امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی های مشتریان و مدیریت ارتباط با آنان را میسر می سازد . این راه حل این امکان را به سازمان می دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را مانیتور کنند . امروزه سازمانهای پیشتاز صحبت ازERP وCRM و . . . . نمی کنند، رویکرد سازمانها به سمتBI است . آنها به دنبال بهینه سازی فرآیندها از طریق ارزیابی و بهبود عملکرد خود و زیرمجموعه های وابسته به خود می باشند . امروزه افزایش کارایی عملکرد آنچه که سرمایه گذاری شده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است .

در یک دهه گذشته بسیاری از سازمانها سرمایه گذاری های بسیاری را روی تکنولوژی اطلا عات اعم از نرم افزار و سخت افزار کرده اند . در اقتصاد امروزه که هزینه ها باید کاهش یابد، سازمانها و شرکت ها از خود می پرسند: «چه مقدار تا کنون برای تکنولوژی سرمایه گذاری کرده ایم؟» و اینکه «از این سرمایه گذاری چه سودی برده ایم؟» امروزه در کشورهای پیشرو و توسعه یافته سرمایه گذاری درBI در حال افزایش است . تحقیقات فارستر در سال ۲۰۰۳ از ۸۷۷ سازمان (کوچک و بزرگ) و تصمیم گیرندگان در حوزهIT نشان می دهد که از رشد سرمایه گذاری ۹/۱% در زمینهIT برخوردارند ولی ۴۵% آنها نیاز به خرید ابزارهایBI را دریافته اند و برای آن اقدام می کنند . 

دو دلیل عمده وجود دارد که چرا صنایع و سازمانها به BI علاقمند شده اند : عصر اطلاعات و مسائل اقتصادی .

در عصر اطلاعات کسی که اطلاعات دارد، دارای قدرت است و هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می شود . سازمانها و شرکت ها، امروزه با سرعت حرکت و تغییر می کنند . اخذ اطلاعات صحیح در زمان صحیح اساس و پایه این سازمانها است . دلیل دیگر استفاده از BI اقتصاد است . بقای سازمانها و شرکت ها در توفان اقتصاد رقابتی امروز بر دو محدوده متمرکز شده است .

  • کاهش هزینه ها افزایش درآمدها

در سازمانی که BI در آن بکار گرفته می شود، مدیران می توانند اطلاعات هزینه ها را از داخل سازمان استخراج نمایند و بدانند که هزینه ها چه هستند و تصمیم هایی برای کاهش و حذف آنها بگیرند . تغییرات آینده را پیش بینی کنند و برای مسائل خود راه حلی مناسب داشته باشند . به منظور افزایش درآمد، شرکت ها باید علا وه بر افزایش فروش خود، مثلا مشتریان فعلی خود را حفظ کنند . حفظ مشتریان اغلب کاری بسیار پسندیده است . اما باید بدانیم اغلب کدام مشتری سود بیشتری عاید می کند . معمولا ۲۰ درصد از مشتریان ۸۰ درصد سود شرکت را تامین می کنند . شرکت ها باید ابتدا مشتریانی که سود بیشتری را عاید می سازند، حفظ نمایند . باید بدانید BI کاربرد بسیاری در این بخش نیز دارد . گام بعدی تجزیه و تحلیل رفتار بازار، فروش و مشتریان پرسودده هستند .

این دانش به مدیران کمک می کند تا چگونه مشتریان خود را مدیریت نمایند . برای جلب نظر مشتریان ممکن است پارامترهای کانال های هزینه ای، فروش عمده به مشتریان و یا تغییر در حاشیه سود و . . . . مدنظر قرار گیرد . نکته مهم اینست که رفتارها با مشتریان یکسان نیست و هر مشتری یا گروهی از مشتریان روابط خاص خود را خواهند داشت . سرانجام، اینکه علا وه بر مشخصه های اطلا عاتی فوق سایر اطلا عات مدیریتی برای تصمیم گیری در سازمانها نیز وجود دارد که نیاز به تحیلی برای تصمیم گیری دارد، مثل اطلا عاتی در حوزه ماموریت اصلی سازمان و یا شرکت، اطلا عات منابع انسانی، اطلا عات تولید و ساخت، اطلا عات خدمات ارائه شده و . . . تکنولوژی BI راه حلی برای بکارگیری این اطلا عات و ایجاد هوشمندی در مدیران می باشد که آگاهانه تصمیم گیری نمایند و تصمیم آنان مبنی بر واقعیات و درک آگاهانه آنان از تغییرات فعلی و آتی و استفاده از سوابق در سازمان باشد .

  • فرآیند BI در سازمان ها و شرکت ها

فرآیند BI در سازمان ها و شرکت ها یک فرآیند پویا و تعاملی است . این فرآیند با یک سوال شروع می گردد و پاسخ های سئوالا ت در یک حلقه تکرار فراهم می شود . این پاسخ ها امکان تصمیم گیری برای مدیران را فراهم می کند .

  • برنامه ریزی و هدایت

مرحله برنامه ریزی و هدایت در ابتدا و انتهای فرآیند BI عمل می کند . در شروع متعاقب درخواست های مدیران تصمیم گیر و سئوالا ت از سیستم با فرمول کردن سئوالا ت، برنامه ریزی برای پاسخ به سئوالا ت شروع خواهد شد .

  • مرحله اخذ اطلا عات از پایگاه اطلا عاتی

در این مرحله اطلا عات از کلیه پایگاه های اطلا عاتی ( منابع اطلا عاتی) جمع آوری خواهند شد . داده های جمع آوری شده از داده های خام هستند و آگاهی یا دانشی را به استفاده کننده اضافه نخواهند کرد . این داده ها می بایست پردازش و پالا یش شوند در غیر اینصورت هیچ نقطه روشنی در آنها دیده نمی شود .

  • پردازش اطلاعات

در این مرحله داده های جمع آوری شده مجتمع خواهند شد، روابط بین آنها شناسایی و آنالیز شده و در نهایت قابل استفاده خواهند گردید . این مرحله شامل مراحل استخراج اطلا عات، تبدیل اطلا عات و بارگذاری اطلا عات(Load) می شود .

  • آنالیز و تولید اطلا عات

در این مرحله با استفاده از تکنیک های پیشرفته از داده های مجتمع شده، هوشمندی ایجاد می گردد . سیستم در انتهای این مرحله پاسخ هوشمندانه ای به سئوالا ت مدیران خواهد داد . این پاسخ در قالب ارائه گزارشات، جداول و نمودارها منتشر می گردد و امکان تغییر سئوال و یا بررسی موضوع از زوایای دیگر منجر به تکرار چرخه فرآیند فوق خواهد شد .

  • خلاصه و جمع بندی

در شرایط فعلی در پاسخ به نیاز مدیران شرکت ها و سازمانها، ضرورت ایجاد یک پلا ت فرم هوش سازمانی وجود دارد . این سازمانها و شرکت ها با استفاده از نرم افزارهای طراحی شده بر پایه BI می توانند اثربخشی استفاده از ساختارهای اطلا عاتی موجود را در راستای اهداف خود افزایش دهند و اطلا عات از حالت عملیاتی و محدود شدن به استفاده در لا یه های اجرایی سازمان برای استفاده مدیران سازمان توسعه یابند . این ابزارها می توانند برای همه اطلا عات و داده های تولید شده در سازمان مورد بهره برداری قرار گیرند . این موضوع را باید بدانید که ابزارهای گزارش گیری از کارآیی لا زم برای مدیران برخوردار نیستند . این ابزارها معمولا در محدوده سیستم های عملیاتی بکار گرفته می شوند و مدیران استفاده موثری از آن نخواهند کرد . استقرار پلا ت فرم هوش سازمانی(BI) در شرکت ها و سازمانها و استفاده از یک ابزار قوی راه حل ضروری برای آنها است .

( با تشکر از جناب آقای حمید خان‌زاده برای ارایه مطلب فوق)

print

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

زناشویی