هواپیماهای بازنشسته

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که هواپیماها پس از طی سالها ارایه خدمات چه سرنوشتی در پایان برای آنها رقم می خورد؟ عکس متعلق به فرودگاه ویکتور ویل در کالیفرنیای آمریکا که یکی از ده ها مرکزی است که هواپیماهای بازنشسته و خارج از سرویس در آن نگهداری می شود .

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  شهر ما مثلا"خانه ما