مهارت های رفتاری در تشریفات

آشنایی با مهارت های رفتاری در اصول و آداب تشریفات امری مهم تلقی شده و از اهمیت ویژه ایی به ویژه در روابط بین الملل برخوردار بوده و چه بسا عدم رعایت آنها می تواند در برخی موارد موجب زیان و خسارتهای فردی ، گروهی ، سازمانی و حتی ملی شود . 

 • مهارتهای زیر بخشی از قواعدی هستند که می بایست آنها را رعایت کنیم :
 1. اشراف به آداب اجتماعی بخصوص در سایرکشورهای خارجی حائز اهمیت است.
 2. استفاده از عبارت های مودبانه بهنگام آشنایی، دیدارهای روزانه و خداحافظی شرط ادب و نزاکت است . مانند از دیدار شما خوشحالم، صبح شما بخیر، روز بخیر، روز خوبی داشته باشید، بعدازظهر شما بخیر، خداحافظ، شب بخیر.
 3. در مقابل هر خدمتی که به ما ارائه می شود هر  چند کوچک ، باید بنحو مقتضی تشکر نمود و از عبارت های مودبانه مربوطه استفاده نمود.
 4. درب های ورودی و یا خروجی را باید برای نفر بعدی نگاه داشت و در مقابل چنین خدمتی باید متقابلاً تشکر نمود.
 5. در مبادی ورودی و خروجی می بایست تقدم بانوان را رعایت کرد.
 6. پشت سر خود نباید درب را محکم بست و یا بهم زد.
 7. به هنگام ترک منزل باید سر و وضع را مرتب نمود، انجام این امر در ملاء عام جایز نیست.
 8. در ملأ عام نباید با صدای بلند صحبت کرد و یا افراد را با آواز بلند صدا نمود.
 9. طبق عرف محل ، در ساعات استراحت نباید برای دیگران ایجاد مزاحمت نمود.
 10. در معاشرت با خارجیان، طبق عرف محل می بایست مهارت های رفتاری را بکار برد.
 11. در جلسات و همایش ها نباید متکلم وحده بود و باید به دیگران نیز مهلت صحبت کردن و طرح مباحث را داد.
 12. در یک جمع رسمی از طرح مباحث شخصی و غیر قابل فهم برای دیگران باید خودداری نمود.
 13. به صحبت های دیگران باید توجه کرد و نباید به افراد بی اعتنایی شود.
 14. نباید کلام افراد را بدون دلیل قطع نمود و چنانچه ما اداره جلسه ای را بعهده داریم، باید به هم فرصت صحبت کردن را بدهیم.
 15. اگر ما اداره کننده جلسه ای هستیم ، نمی بایستی جلسات را به نحو طولانی برگزار نماییم و بخصوص باید رعایت افراد مسن را داتشه باشیم.
 16. در یک جمع عمومی در گوشی صحبت کردن جایز نیست.
 17. یک جلسه رسمی را نباید بدون دلیل ترک نمود و برای شرکت در یک جلسه طولانی باید خود را آماده کرد .
 18. مزاح کردن و بیان لطیفه می‌بایست متناسب با جمع باشد و بموقع انتخاب شود.
 19. به محض آشنا شدن با افراد جدید نباید خود را زیاد صمیمی نشان داد و آنها را با ضمیر تو مورد خطاب قرار داد.
 20. سرفه کردن، عطسه نمودن و یا دهن دره کردن در ملاء عام و بخصوص در جلسات رسمی شایسته نیست و باید آنرا بطور نامحسوس انجام داد و در مقابل این اعمال نیز نباید عکس‌العمل ناشایست نشان داد.
 21. مراسم تشریفاتی و رفتارهای مختلف الزاماً ممکن است مطابق میل ما نباشد ولی ناگزیر برای حفظ منافع سازمانی و بعضا کشوری خود ، باید آن را بپذیریم.
 22. افراد مودب، آراسته و با وقار همواره خاطره خوبی را در اذهان باقی می‌گذراند.
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ظرافت‌ رفتاری در مراودات دیپلماتیک

البته که اینها تنها بخشی از مهارت های رفتاری مورد نیاز در آداب تشریفاتو اصول اخلاقی در ارتباطات اجتماعی  می باشد که حتما در شبانه روز ، بارها و بارها مورد استفاده ما در روابط اجتماعی قرار می گیرد  .