حکایت مدیریتی

مقایسه خود با دیگران

مردی بسیار پولدار و ثروتمند روزی به کارگرانی برای کار در باغش نیاز داشت و بنابر این، پیشکارش را به میدان شهر فرستاد تا کارگرانی را برای کار اجیر کند . پیشکار رفت و همه کارگران موجود در میدان شهر را اجیر کرد و آورد و آنها نیز در باغ به کار مشغول شدند .

کارگرانی که آن روز در میدان نبودند، این موضوع را شنیدند و آنها نیز آمدند و روز بعد و روزهای بعد نیز تعدادی دیگر به جمع کارگران اضافه شدند . گر چه این کارگران تازه، غروب بود که رسیدند، اما مرد ثروتمند آنها را نیز استخدام کرد. شبانگاه، هنگامی که خورشید فرو نشسته بود، او همه کارگران را جمع کرد و به همه آنها دستمزدی یکسان داد. بدیهی است آنانی که از صبح به کار مشغول بودند، آزرده شدند و گفتند: این بی انصافی است و چه می کنید، آقا؟ ما از صبح کار کرده ایم و اینان غروب رسیدند و بیش از دو ساعت نیست که کار کرده اند و بعضی ها هم که چند دقیقه پیش به ما ملحق شدند. آنها که اصلاً کاری نکرده اند.

مرد ثروتمند خندید و گفت : به دیگران کاری نداشته باشید!!! آیا آنچه که به خود شما داده ام کم بوده است؟

کارگران یکصدا گفتند: نه، آنچه که شما به ما پرداخته اید، بیش تر از دستمزد معمولی ما نیز بوده است با وجود این، انصاف نیست که اینانی که دیر رسیدند و کاری نکردند، همان دستمزدی را بگیرند که ما گرفته ایم.

مرد دارا گفت : من به آنها داده ام زیرا بسیار دارم و من اگر چند برابر این نیز بپردازم، چیزی از دارائی من کم نمیشود . من از استغنای خویش می بخشم و شما نگران این موضوع نباشید. شما بیش از توقع تان مزد گرفته اید پس مقایسه نکنید. من در ازای کارشان نیست که به آنها دستمزد می دهم، بلکه می دهم چون برای دادن و بخشیدن، بسیار دارم و من از سر بی نیازی است که می بخشم.

  • نتیجه اینکه :
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  کفش های گاندی

یادمان باشد که بعضی ها برای رسیدن به خدا سخت می کوشند و بعضی ها درست دم غروب از راه می رسند . بعضی ها هم وقتی کار تمام شده است پیدایشان می شود اما همه به یکسان زیر چتر لطف و مرحمت الهی قرار می گیرند.