مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان به ویژه کارمندیابی، آموزش کارکنان ، ارزیابی عملکرد، پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان بستگی دارد .

مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت، قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی مطرح می شود.

مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی تر و جدید تری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می گیرد. در این زمینه کتابی ارزشمند با عنوان مدیریت منابع انسانی توسط جناب آقای دکتر اسفندیار سعادت تهیه و طی سال‌های اخیر مورد استفاده دانشجویان محترم قرار گرفته است  . این کتاب شامل دوازده فصل و در پایان هر فصل سؤالاتی برای خودآزمایی و منابع فصل درج شده است. 

برای دانلود چکیده و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از طریق لینک زیر اقدام فرمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اعتماد سازمانی