مبانی سازمان و مدیریت

در سالهای اخیر  فراگیری علوم مدیریت ، افراد زیادی را به خود معطوف داشته  و اساتید این رشته نیز در تلاش هستند تا با انتشار کتابهای جدید ، علاقمندان به این رشته را با یافته های جدید آشنا نمایند .

کتاب حاضر تحت عنوان مبانی سازمان و مدیریت ، توسط آقایان دکتر محمدرضا ذبیحی و دکتر حمید عرفانیان خانزاده ، منتشر گردیده که حاوی مطالب مفیدی است . پیشنهاد می شود از مطالعه مطالب ارزشمند این کتاب که توسط  انتشارات موسسه آموزش عالی تابران در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است ،  بهره مند شوید .

Scroll to Top