ماهیت مدیریت منابع انسانی

فصل اول : ماهیت مدیریت منابع انسانی

(مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت)

 مدیریت منابع انسانی، شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان می‌باشد. منابع انسانی یک سازمان، تمامی افرادی را شامل می‌شود که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند و منظور از سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است . به عبارت دیگر، سازمان به دست انسان طراحی و اداره می‌شود و بنابراین انسان شاغل در کل سازمان موضوع اصلی مدیریت منابع انسانی است .

سازمان ممکن است شرکت صنعتی، تولیدی، تجاری، خصوصی، دولتی، و…. باشد . بر این اساس در تقسیم‌بندی سازمانی (ساختار سازمان) مدیریت منابع انسانی در ردیف مدیریت تولید، مدیریت مالی و … قرار گرفته و انجام امور به آن به عهده حوزه‌ای معین واگذار شده است که این حوزه ممکن است به طور مستقیم تحت نظر ریاست سازمان باشد و یا به واسطه دیگری تحت نظر وی قرار گیرد .

با وجود اهمیت مدیریت منابع انسانی ، درباره این حوزه همیشه ابهاماتی وجود داشته که یکی از دلایل آن جدید بودن این وظیفه نسبت به سایر وظیفه‌های سازمان است . دلیل دیگر و مهمتر اینکه انسان موجودی زنده است که قادر به تفکر، قضاوت و تصمیم‌گیری است و به همین علت خواسته‌ها، اهداف و آمال نیروهای شاغل همیشه موافق و همسو با سازمان نیست.

برای دانلود فصل یک (مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان ماهیت مدیریت منابع انسانی از لینک زیر استفاده نمایید :

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  نشانه های خروج کارکنان خوب از سازمان