عیدی و مسافرت

عیدی دادن (مخصوصا به کودکان) یکی از سنت های پسندیده ایرانی است؛ به شرط اینکه باعث دلخوری نشود. متاسفانه این روزها بچه ها همه پول ها را می شناسند و ارزش آنها را می دانند، پس اگر به کودکی هزار تومانی دادید و او نگرفت، ناراحت نشوید؛ ده هزار تومانی را برای همین جاها آفریده اند! 

اگر ده هزار تومانی را هم نگرفت، باز هم ناراحت نشوید؛ بچه است دیگر، لطفا تراول پنجاه هزار تومانی را امتحان کنید و بعد یکصد هزار تومانی را … اما خدا نبخشد پدر و مادری را که به بچه شان یاد داده اند فقط چک پول بگیرد!

تعطیلات عید آنقدر طولانی است که اگر مسافرت نروید حتما دچار افسردگی می شوید. روی برنامه های تلویزیون هم اصلا حساب نکنید؛ زیرا تجربه نشان داده که به کار نمی آیند. مسافرت هم نباید حتما مسافرت خیلی مفصلی باشد؛ گاهی یک مسافرت کوتاه و یک روزه می تواند به اندازه یک سفر اروپا به آدم شادابی بدهد.

فقط لطفا مثل بعضی ها کلاس الکی نگذارید و نگویید که مسافرت اروپا خیلی خوش گذشت. این روزها همه فهمیده اند که هر دروغی را نباید باور کرد!

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  دلایل عدم افزایش حقوق