عوامل موثر بر تغییر برنامه‌ریزی‌های منابع انسانی

منابع انسانی یا برنامه ریزی نیروی انسانی یک کار ساده و کوتاه مدت نمی باشد. معمولآ این کار برای دوره های بلند مدت مانند دوره های پنج ساله انجام می شود. در طول این دوره، عوامل مختلفی می تواند در پیش بینی های بخش منابع انسانی تاثیر گذار باشد. با توجه به این مطلب، مدیران منابع انسانی باید به حد کافی انعطاف پذیری داشته باشند تا بتوانند برنامه هایشان را تغییر بدهند. عواملی که باعث تغییر در برنامه ریزی های بخش منابع انسانی می باشند می توانند به شرح زیر باشند :

 • اقتصاد کشور
 • روند اقتصاد جهانی
 • روند سیاسی و مقررات دولتی
 • فعالیتهای اتحادیه های کارگری
 • روند جمعیت
 • سیاست مهاجرت
 • توسعه تکنولوژی
 • محدوده محصول و تقاضای مصرف کننده ها
 • سیاست ها و ساختار مدیریت

اولین گام در برنامه ریزی نیروی انسانی، نیازمند به مطالعه تمام سطوح نیروی کار موجود است. این نشان می دهد که کجا و چگونه نیروی انسانی باید استفاده شود، و در کجا نیروی کار زائد یا کمبود نیروی کار وجود دارد. این فرآیند نیازمند به تحلیل نیازهای سازمانی و نیروی انسانی، مبتنی بر نیازهای عملیاتی سازمان دارد. در مرحله بعد مدل نیروی انسانی برای تخمین نیازهای آینده تولید می شود. سپس این مدل با وضعیت واقعی کسب و کار مقایسه می شود. این مقایسه انجام می شود تا تغییرات مورد نیاز با توجه به موارد زیر شناسایی گردد:

 • توسعه سازمانی
 • تغییرات در ساختار کار
 • ارزیابی مجدد مشاغل
 • استخدام مورد نیاز یا نیروی کار اضافی
 • تغییرات در الگوهای کار
 • نیازهای آموزش و توسعه
 • پیاده سازی
 • نظارت

بر اساس اطلاعات بدست آماده از این تحلیل ها، پیش بینی های بعدی برای توسعه در آینده ، بهتر می تواند صورت پذیرد. هرچند، پیش بینی ها را هیچگاه نمی توان بصورت قطعی انجام داد، تخمین های منطقی برای نیازهای آینده می تواند انجام پذیرد. 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top