سیستم پاداش

فصل دهم : سیستم پاداش
مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت

به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می‌شود و یا در ازای وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می‌کند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویه‌ها و روش‎های کاری جدیدتر و بهتر ، سازمان به فرد پاداش می‌دهد . سیستم پاداش باید کارا و اثربخش باشد و به عبارت دیگر تخصیص و اعطای پاداش در سازمان باید به گونه‌ای باشد که حداکثر بازده را برای سازمان ممکن سازد. پاداش در واقع وسیله‌ای است که با استفاده از آن سازمان از کارکنان خود به خاطر شایستگی آنها سپاسگزاری می‌کند، و با این قدرشناسی و ادای احترام آنها را به ادامه کار خود تشویق می‌نماید.

برای دانلود فصل دهم (مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت) با عنوان سیستم پاداش از لینک زیر استفاده نمایید :

Scroll to Top