روز امتحان
روز امتحان

چهار دانشجو طبق معمول اکثر دانشجویان شب امتحانی، در شب امتحان به جای درس خواندن به دورهمی و خوش‌گذرانی رفته بودند و آمادگی امتحان را نداشتند بنابراین، روز امتحان به فکر چاره افتادند .

این چهار دانشجو قرار گذاشتند که سر و روی خود را کثیف کرده و مقداری هم با پاره کردن لباس‌ها و ژولیده کردن موهای خود تغییراتی بوجود آوردند، سپس عزم رفتن به دانشگاه نمایند و یک راست به استاد مراجعه نمایند .

به محض دیدار با استاد مسئله را این طور مطرح کردند :

دیشب به یک مراسم عروسی خارج از شهر رفته بودند و در راه برگشت از شانس بد یکی از لاستیک‌های ماشین پنچر می‌شود و آنها با هزار زحمت و هُل دادن ، ماشین را به یک مکانی رساندند و بعد از تعویض لاستیک پنچر شده حرکت کردند و آمادگی لازم برای امتحان ندارند.

از این دانشجویان اصرار و از استاد انکار، آخر سر قرار می‌شود سه روز دیگر یک امتحان اختصاصی برای این ۴ نفر از طرف استاد برگزار شود.

آنها با خوشحالی وصف ناپذیر از این موفقیت بزرگ، سه روز تمام به درس خواندن مشغول می‌شوند و روز امتحان با اعتماد به نفس بالا به اتاق استاد می‌روند تا آمادگی خودشان را اعلام کنند!!!!!

استاد عنوان می‌کند به دلیل خاص بودن و خارج از نوبت بودن این امتحان باید هر کدام از دانشجویان در یک کلاس مستقر شده و امتحان بدهند که آنها به علت داشتن وقت کافی و آمادگی لازم با کمال میل قبول کردند.

امتحان حاوی دو سوال و کل نمره آزمون از 20 بود:

سوال اول ) نام و نام خانوادگی: ۲ نمره

سوال دوم ) کدام لاستیک پنچر شده بود ؟ ۱۸ نمره
الف) لاستیک سمت راست جلو
ب) لاستیک سمت چپ جلو
ج) لاستیک سمت راست عقب
د) لاستیک سمت چپ عقب

به نظر شما حال این دانشجویان پس از امتحان چگونه بوده است ؟

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  قانون قورباغه پخته