دارایی های نامشهود

در دنیای امروز بخش عظیمی از دارایی شرکتها و سازمانها را  دارایی های نامشهود و ارزش‌های معنوی تشکیل می‌دهند . به‌منظور موفقیت در کسب و کار ، یک بنگاه اقتصادی بایستی همزمان با مدیریت و کنترل دارایی‌های مشهود به مقوله دارایی‌های نامشهود نیز بپردازد . اصولا دارایی‌های نامشهود در قالب عناوین زیر قابل دسته بندی هستند  :

 • برند یا نام تجاری (Brand)

 • دانش فنی (know-How)

 • حق امتیاز (licence)

 •  سرقفلی (Goodwill)

 • نیروی انسانی (Human Resource)

 • بانکهای اطلاعاتی (Information Banks) 

 • حق تالیف، کشف و اختراع (Patent)

 •  نرم‌افزار (Software)

 • سرمایه سازمانی

 • هماهنگی کارکنان 

 • کار تیمی

 • مدیریت دانش

 البته هیچ یک از دارایی‌های نامشهود به‌تنهایی ارزشی ندارند که جداگانه و مستقل سنجیده شوند و ارزش این داراییها از توانایی آنها برای یاری سازمان در پیاده‌سازی استراتژی ناشی می‌شود.
زمانی که این رویکردها در منظر رشد و یادگیری سازمان (دارایی‌های نامشهود) با استراتژی سازمان هماهنگ و هم‌راستا شوند ، بهره‌وری و درجه بالایی از آمادگی سازمان به‌دست می‌آید و سازمان توانایی بسیج و حفظ فرایند تغییر مورد نیاز اجرای استراتژی خود را پیدا می نماید و نهایتا خلق ارزش برای ذینفعان (استراتژی بهره‌وری و رشد) محقق می‌شود .
خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  پدرخوانده های سازمانی