خمیردندان

وقتی با توجه به عادت چیزی را خرید می کنیم بعضا به نکات ظریف ولی مهم آن توجه نمی کنیم . از آن جمله موارد که بسیار اهمیت دارد و شاید تا به حال بدان توجه نکرده ایم خرید خمیر دندان است .

زمانیکه قصد خرید خمیر دندان دارید به رنگ  زیرین قوطی یا لوله خمیر توجه کنید ، یعنی در پائین آن به یکی از چهار رنگ زیر علامت گذاری شده است توجه کنید :

اگر علامت رنگ سبز باشد: خمیر دندان از مواد طبیعی ساخته شده است.

اگر علامت رنگ آبی باشد: خمیر دندان از مخلوطی از مواد طبیعی و ادویه جات ساخته شده است.

اگر علامت رنگ سرخ (قرمز) باشد: خمیر دندان از مواد طبیعی و مواد کیمیایی (شیمیایی) ساخته شده است.

اگر علامت رنگ سیاه باشد: خمیر دندان کاملاً از مواد کیمیاوی (شیمیایی) ساخته شده است.

سعی کنید شما فقط خمیر دندانی را خریداری کنید که رنگ سبز یا آبی علامت گذاری شده است.

Scroll to Top