حیدربابایه سلام

حیدربابایه سلام (به فارسی می شود سلام بر حیدربابا) که اغلب به صورت کوتاه «حیدربابا» خوانده می‌شود، نام منظومه‌ای است به زبان آذربایجانی از استاد سخن محمدحسین شهریار و در این اثر وی از دوران کودکی خود در خشکناب ، که در پای کوهی به نام حیدربابا قرار دارد یاد می‌کند . او کوه کوچک حیدربابا را مورد خطاب قرار داده و توصیف گیرائی از طبیعت و مردمان آن سامان به دست می‌دهد و گاه احساس خود از اوضاع گذشته و حال را با زبان ساده و بی تکلف و نزدیک به زبان عامهٔ مردم بیان می‌کند.

این اثر به زبان‌های مختلف و بنا بر اخبار ۷۲ زبان چه به صورت نظم و چه به صورت نثر ترجمه شده است.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  مرجعی غنی برای علاقمندان رشته مدیریت