كمربند ايمني

چرا بستن كمربند ايمني خودرو لازم است؟

 وقتي اتومبيلي با سرعت هشتاد کيلومتر در ساعت به مانعي برخورد مي‌کند :

  • در 2 صدم ثانيه : سپر در هم مي‌شکند و اتومبيل فشاري برابر سي برابر وزن خود را تحمل مي‌کند.
  • در 4 صدم ثانيه : راننده و سرنشينان هر کدام با فشاري برابر 2 تن به جلو پرتاب مي‌شوند .
  • در 5 صدم ثانيه : بدن راننده با همان نيروي 2 تني با فرمان اتومبيل برخورد مي‌کند .
  • در 7 صدم ثانيه : سرنشين جلوئي به داشبورد مي خورد .
  • در 9 صدم ثانيه : سر سرنشينان به شيشه اتومبيل برخورد مي‌کند .
  • در يک دهم ثانيه : سرنشينان عقب نيز به سرنشينان جلو مي‌پيوندند!

يادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانيه اول باقي مانده….

کمربند ايمني را ببنديد چه در جلو نشسته‌ايد و چه در عقب ماشين ، چه در مسافت‌هاي کوتاه درون شهري  و چه در مسافرت‌هاي بلند جاده‌اي.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  اگر میخواهید فعالیت تجاری راه اندازی کنید .....