حکایت مدیریتی

تفکر خرچنگی

آیا می دانستید اگر چند خرچنگ را حتی در جعبه ای رو باز قرار دهید، باز هم همان جا باقی می مانند و از جعبه خارج نمی شوند؟ با وجود اینکه خرچنگ ها می توانند به راحتی از جعبه بالا بخزند و آزاد شوند ولی این اتفاق نمی افتد !!

این یک دلیل عمده دارد زیرا طرز تفکر خرچنگی به آنها اجازه چنین کاری نمی دهد و به محض آنکه یکی از خرچنگ ها بخواهد به سمت بالای جعبه برود، خرچنگی دیگر آن را پایین می کشد و به این ترتیب، هیچ یک از آنان نمی تواند به بالای جعبه برسد و آزاد شود. همه آنها می توانند آزاد شوند؛ اما سرنوشتی که در انتظار تک تک آنهاست، مرگ است!
این مطلب در مورد انسان های حسود نیز مصداق دارد زیرا آنها هیچگاه نمی توانند در زندگی خود پیشرفت کنند و دیگران را نیز از موفقیت باز می دارند. حسادت، نشانه ای از ضعف اعتماد به نفس است و این خصیصه ای همگانی است، اما وقتی حسادت، بخشی از خصایص یک ملت و یا یک گروه و یا عده ایی شود، به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد و در آن صورت، این حسادت همگانی، نتایج فاجعه آمیزی در پی خواهد داشت، زیرا باعث تباهی تمام افراد آن ملت یا کشور و یا گروه می شود.

(برگرفته از کتاب خرچنگ های جالب ولی بازیگوش ، نوشته داوید دوراستینیاک)

( با تشکر از جناب آقای سید مهدی سالم برای مطلب ارسالی)

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  حسادت در محل کار
پیام‌ها و سوالات خود را برای ما ارسال نمایید :

لینک کوتاه مطلب

https://monajemi.ir/?p=15780