تست ویژه روان شناسی جرم

یک زن در مراسم ختم مادر خود ، مردی را می بیند که قبلا او رانمی شناخت . او با خود فکر کرد که این مرد چقدر جذاب است ! او با خود گفت او همان مرد رویایی من است و در همان جا عاشق  آن مرد می شود اما هیچگاه از او تقاضای شماره نمی کند و دیگر آن مرد را نیز ملاقات نمی کند .

چند روز بعد او خواهر خود را می کشد !!

به نظر شما انگیزه ی او از قتل خواهر خود چه بوده است ؟

این تست در سال ۲۰۰۵ پس از ۲ سال تحقیق در امریکا انجام شده است و اداره کل فدرال امنیت امریکا از تمامی نفراتی که در این تست شرکت کرده بودند (نفرات به صورت رندوم از میان افراد جامعه برای این تست انتخاب شده اند) درخواست کرد تا با نفراتی که جواب سوال را به صورت صحیح داده اند مراوده نداشته و تمامی نفراتی که جواب صحیح داده اند موظفند هفته ای یک بار در محل های از پیش تعیین شده که از سوی پلیس معرفی شده است خود را به ماموران معرفی نمایند . همچنین با استفاده از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته کلیه حرکات این افراد در محدوده ای از پیش تعیین شده  که از سوی پلیس معین شده است (شعاع ۵۰کیلومتری از محل سکونت) کاملا تحت کنترل می باشد . چرا؟

اداره امنیت آمریکا این تست را برای جانیان و قاتلان سریالی این کشور نیز انجام داد و نتیجه این شد که ۱۰۰ درصد افراد جانی و قاتلان سریالی به این تست پاسخ صحیح داده اند بنابر این در علم روانشناسی مبحثی به نام psychopath  ( بیمار روانی ) در خصوص این افراد به بحث گذاشته شد و نتیجه اینکه تمام نفراتی که پاسخ صحیح داده اند به طور بالقوه امکان تبدیل شدن به جانی و آدم کش سریالی را دارا هستند. بنابراین فصل مشترک این افراد با قاتلان سریالی همان انگیزه قتل و لذت بردن از خونریزی و آدم کشی می باشد.

پاسخ سوال  : آن زن امید داشت که در مراسم ختم خواهرش شاید آن مرد را دوباره ببنید !!

Scroll to Top