باهم بودن را قدر بدانیم

در حیرتم از خلقت آب ، اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا می‌کند ، اگر با آتش تماس بگیرد، آنرا خاموش می‌کند ، اگر با نا پاکی‌ها برخورد کند، آنرا تمیز می‌کند ، اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا آماده طبخ می‌کند ، اگر با خورشید هم نشین شود، رنگین کمان ایجاد می‌شود . ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گند آب می‌گردد .

دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تاثیرپذیر است و در تنهایی مرده و گرفته است .

” باهم ” بودن‌هایمان را قدر بدانیم

 فروغ فرخ‌زاد

 

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  ویژگیهای مدیر خلاق