اعمال غلط و بدعت هایی در تعزیتها

همانطور مطلع هستید در مجالس تعزیت تلاوت قرآن انجام می شود که این تلاوت آداب و تشریفاتی دارد که متاسفانه در حال حاضر رعایت نمی شود ولی در زمانهای نه چندان دور در شهر و کشور ما این تشریفات رعایت می شده است که به شرح ذیل به اطلاع می رسد:
وقتی فردی جهت عرض تسلیت به مسجد وارد می شده در سکوت کامل به خاطر احترام به تلاوت قرآن در محل ویژه پذیرایی شده و سپس به سالن اصلی محل مجلس وارد شده و در این زمان یکی از افراد و صاحب عزا که فردی موجه و ریش سفید است قرآن را با دو دست به وی عرضه می کند و فرد مدعو نیز در حالت ایستاده قرآن را تحویل می گرفته است و این حالت بعد از تلاوت مجدداً تکرار می گردیده است.
اعمال غلط و بدعتهایی که در حال حاضر در مجالس تعزیت ما عرف شده و قبح خود را از دست داده و هیچ تناسبی با تشریفات قرآنی ندارند که از آن جمله می توان به مواردی به شرح زیر اشاره نمود :
۱- در هنگام تلاوت و قرائت قرآن ، قاری قرآن ، تلاوت را قطع نموده و تقدیر و تشکر از فلان شخص و یا فلان ارگان را به همراه قرائت فاتحه الکتاب ارائه می کند که حرکت بسیار زشت و دون شان و منزلت قرآن کریم است.
۲- افرادی که وارد مجلس می شوند نباید سروصدا کنند و در حین قرائت قرآن نباید بلند شده و به صاحبان عزا اداء احترام و همدردی کنند.
۳- افراد در حین پذیرایی نباید قرآن تلاوت کنند و در حین تناول و یا دهان پر نباید قرآن بخوانند.
۴- افراد قرآن را که تلاوت نموده اند نباید روی زمین یا فرش بگذارند.

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  تشریفات دیدارهای رسمی و غیررسمی

( با تشکر از جناب آقای جواد یزدی نژاد برای ارایه مطلب فوق)