نمونه سوالات استخدامی

ایستاده گفتگو کنید

بازدیدها: ۶۵پژوهشی در مجله Social  Psychological and Personality Science  در خصوص نتایج پژوهش گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس انجام شده است که در آن ۲۱۴ داوطلب حضور داشته اند ، از این افراد خواسته شده که حسگرهای کوچکی روی مچ دست خود قرار دهند تا فعالیت های ...

ادامه مطلب »

وصله پینه خودروها

بازدیدها: ۴۸روند سعودی قیمت خودرو از یک طرف و پایین بودن قدرت خرید مردم از طرف دیگر ، در روزهای جاری نسبت به سالهای گذشته صاحبان خودروها را به سمت و سوی وصله پینه کردن خودرو سوق می دهد . کی فکر میکرد پراید ۷ میلیونی به ۶۵ میلیون تومان ...

ادامه مطلب »

سازمان های شبدری

بازدیدها: ۶۷۸ چارلز هندى در اوایل دهه ۱۹۹۰ پیش بینى کرده بود  که سازمانهاى آینده ، سازمانهاى شبدرى خواهند بود. در خصوص ویژگی این سازمانها بایستی اشاره کرد که پیش از آنکه واجد جنبه هاى فیزیکى باشند بیشتر سازمانى مجازى Virtual Organization خواهند بود.

ادامه مطلب »

KFC

بازدیدها: ۲۰۹ سرهنگ ساندرس یک روز در منزل نشسته بود که نوه اش آمد و گفت: بابابزرگ این ماه برایم یک دوچرخه می خری؟

ادامه مطلب »

نگرش های منفی کارکنان

بازدیدها: ۱۸۸باورها و نگرش های منفی کارکنان باید اصلاح شود؛ چرا که آنها می‌توانند به یک فرهنگ منفی طولانی مدت تبدیل شوند که حتی روی کارکنان جدید هم تاثیر ذاشته باشند . در ابتدا بهتر است دستورالعمل ها و رویکردهای مدیریتی خود را بررسی کنید و تلاش کنیم در مدیریت خود ...

ادامه مطلب »

مدل مدیریت تغییرADKAR

بازدیدها: ۱۱ با این که بسیاری از افراد و سازمان ها به ضرورت تغییر مثبت و رو به جلو اعتقاد دارند ولی در عمل قادر به ایجاد تغییرات نیستند و بسیاری از پروژه های تغییر در عمل به شکست می انجامد .

ادامه مطلب »
زناشویی